นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ

             
บริษัท เดอ เกรท จำกัด (“เดอ เกรท ซาลอน” หรือ“ บริษัทฯ”) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง คำสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5 ข้อสำหรับท่านมีดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ จะตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

  2. บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างโปร่งใสเสมอเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บ การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลที่บริษัทฯแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่ท่านควรติดต่อหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  3. บริษัทฯจะนำเสนอทางเลือกง่ายๆ เสมอด้วยตัวเลือกให้ 'หยุด' เมื่อท่านไม่พึงพอใจกับการสื่อสารทางการตลาดของบริษัทฯ อีกต่อไป

  4. บริษัทฯ จะดำเนินการตามสมควรทุกครั้งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

  5. บริษัทฯจะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ล่าช้าเสมอ

 

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

            บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการปกป้อง

            ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้กล่าวถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บ และวิธีการที่บริษัทฯ ดำเนินการ และปกป้องข้อมูลนั้นๆ จากบริการที่บริษัทฯ นำเสนอ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบออฟไลน์ในร้านค้าของบริษัทฯ หรือผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ และรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น (รวมถึงแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่) และระบบปฏิบัติการภายนอกอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า“เว็บไซต์”)

            ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ยังใช้กับเนื้อหาเฉพาะหรือส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ รวมถึงข้อเสนอและโฆษณาขายผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งท่านอาจเห็นบนเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคชั่นภายนอก (“เว็บไซต์ภายนอก”) ตามกิจกรรมทางออนไลน์ของท่าน เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้อาจมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเอง ทางบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านอ่านเงื่อนไขดังกล่าวก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น

1. ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

2. ฉันจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของฉันได้อย่างไร

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล info@degreatsalon.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ อาคารเจ้าพระยา พลาซ่า ชั้น2  เลขที่ 67/14 หมู่ที่ 10 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

3. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปหมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") โดยทั่วไปจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่นที่อยู่ไอพี (IP Address) พฤติกรรมการใช้จ่าย โดยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตหรือความพึงพอใจของท่าน เช่น งานอดิเรก และความสนใจของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนั้นจะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ" ซึ่งต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

4. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัทฯ หรือเมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

            บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยตรงจากหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่นเมื่อท่านให้ข้อมูลของท่านกับทางบริษัทฯเพื่อลงทะเบียนเป็นลูกค้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเป็นสมาชิกในระบบสะสมคะแนน (Loyalty program) ต่างๆ ของทางบริษัทฯ ลงทะเบียนเพื่อจับรางวัล เกมหรือการแข่งขันต่างๆ สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของบริษัทฯ รับข้อมูลหรือจดหมาย ใช้แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทฯ กรอกแบบสำรวจ ทำแบบทดสอบวินิจฉัยความงามหรือสุขภาพ แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ

            เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้ทางบริษัทฯดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีนี้ โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัทฯ

            บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นๆ รวมถึงข้อมูลจากแหล่งจำหน่ายข้อมูลเพื่อการค้าทั่วไป เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ และผู้รวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อมูลจากบุคคลภายนอก หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทฯรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โปรดแจ้งความต้องการของท่านโดยตรงกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

            บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่จะได้อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง ในบางกรณีบริษัทฯจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ต่อเมื่อท่านอนุญาตให้บริษัทฯดำเนินการดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การใช้คุกกี้หรือข้อมูลตำแหน่ง หรือการที่บริษัทฯทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน โดยในกรณีอื่น ๆ บริษัทฯอาจใช้เหตุผลทางกฎหมายอื่นๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การป้องกันการทุจริต

            หากท่านเป็นสมาชิกของระบบสะสมคะแนนใดๆ ของทางบริษัทฯ บริษัทฯอาจตีความอย่างโปร่งใส - และเฉพาะในกรณีที่กฎหมายอนุญาต - ว่าท่านต้องการให้บริษัทฯดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งท่านสามารถบอกกเลิกรับการสื่อสารทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ด้านการสะสมคะแนนของท่าน

            ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมของท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านอย่างชัดเจนและเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น นอกจากนี้บริษัทฯจะขอให้ท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติมหากบริษัทฯจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่รวมอยู่ในประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

            โปรดดูตารางหัวข้อที่ 6 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่บริษัทฯอาจดำเนินการจัดเก็บ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบนพื้นฐานของกฎหมาย

5. จะเกิดอะไรขึ้นหากลูกค้าของทางบริษัทฯเป็นผู้เยาว์

            เว็บไซต์ของทางบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเฉพาะผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น แต่อาจมีบางกรณีที่ลูกค้าบางรายที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีที่เข้ามาดูหรือซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ โดยหากบริษัทฯทราบว่าลูกค้าดังกล่าวมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริษัทฯจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่บริษัทฯจะได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์นั้น

            ในการให้ความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ในการทำการตลาด โปรดขอให้ผู้ปกครองของท่านโทรศัพท์หรือทำเอกสารแจ้งมายังวัตสันตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2 (ใช้ได้กับสมาชิกบัตรสะสมคะแนน หรือบัญชีสมาชิกทางออนไลน์เท่านั้น)

            ในบางกรณีบริษัทฯ อาจตีความได้จากการกระทำของท่านว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าท่านจะได้รับข้อมูลทางการตลาดของท่านจนกว่าท่านจะถึงอายุที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของทางบริษัทฯในบางส่วน และ / หรือการมีสิทธิ์ได้รับรางวัล สินค้าตัวอย่าง หรือรางวัลอื่น ๆ อาจถูกจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่มีอายุถึงกำหนดเท่านั้น บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตรวจสอบการยืนยันอายุ และบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุดังกล่าว

6. บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

6.1 บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

- การเรียกดูเว็บไซต์ของบริษัทฯ


ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เมื่อเข้าเว็บไซต์ของบริษัท, ที่อยู่ไอพี และที่อยู่ของอุปกรณ์ของท่าน ไฮเปอร์ลิงก์ที่ท่านคลิก เว็บไซต์ที่ท่านเคยเยี่ยมชมก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และข้อมูลที่จัดเก็บโดยคุกกี้หรืออุปกรณ์ติดตามที่คล้ายกัน ชื่อผู้ใช้ของท่าน รูปประวัติบุคคล เพศ เครือข่าย และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันเมื่อมีการใช้เว็บไซต์ภายนอก (เช่น เมื่อท่านคลิกปุ่ม "ถูกใจ" บนเฟซบุ๊ค)

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลคืออะไร

บริษัทฯ (และผู้ให้บริการภายนอกที่ดำเนินการในนามของบริษัทฯ) จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ บริษัทฯต้องการทราบว่าท่านเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัทฯมาก่อนหรือไม่และความต้องการต่าง ๆ ของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมจากเว็บไซต์ของบริษัทฯดูหัวข้อ 6.2 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าไหร่

โปรดตรวจสอบเครื่องมือยอมรับคุกกี้ (Cookie Consent Tool) เพื่อรับทราบระยะเวลาการจัดเก็บของคุกกี้แต่ละตัว

- การซื้อ / การตอบรับบริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทจัดเก็บ

ชื่อ, ตำแหน่ง, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์บ้าน, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลขบัตรสะสมคะแนน, รหัสผ่าน, ประวัติการสั่งซื้อ, ประวัติการชำระเงิน, ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดธนาคาร หรือบัตรเครดิต), ประวัติการสั่งซื้อ / รายการสินค้าที่อยากได้, อายุ / วันเกิด, เพศ, ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคำขอของท่าน (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับยาควบคุมและผลิตภัณฑ์ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามอื่น ๆ ที่ท่านสั่งซื้อ) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้กับทางบริษัทฯโดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลคืออะไร

บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ตามที่ท่านร้องขอจากทางบริษัทฯ รว